Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Βελτίωση της προγραμματιστικής ικανότητας και ενίσχυση της απόδοσης φορητότητας για υπολογιστικά συστήματα Exascale" (EXA2PRO)