Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) υπάλληλο με αντικείμενο εργασίας τη διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας