ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+/ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21


Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 1 Κινητικότητα για Σπουδές, ανακοινώνουμε την προκήρυξη Προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (βλ. αρχείο/downloads παρακάτω).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font