Ακύρωση μαθήματος


Το μάθημα

 Πολιτικά καθεστώτα στην Αν. και ΝΑ Ευρώπη

 Δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου

 και θα αναπληρωθεί την εβδομάδα των αναπληρώσεων

(01.06 - 05.06.2020)

 

ο Διδάσκων

Κ.Πιερίδης

09.03.2020