Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα ΒΣΑΣ


ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αιτήσεις έως 30 / 4 / 2020

Θεματικά πεδία,  όροι / προϋποθέσεις και αίτηση στο σύνδεσμο:

https://www.uom.gr/bso/mds-prokhrykseis