Kατασκευή/Προμήθεια 30 τεμαχίων ειδικά σχεδιασμένου αναμνηστικού δώρου του Πανεπιστημίου (ΠΕΕ 13/20).


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-03-16

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 31/25.02.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και της Α/Α 117/28.02.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την κατασκευή/προμήθεια 30 τεμαχίων ειδικά σχεδιασμένου αναμνηστικού δώρου του Πανεπιστημίου, το οποίο θα προσφέρεται σε εξέχουσες προσωπικότητες και ακαδημαϊκούς ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων (αναγορεύσεις, βραβεύσεις) και εθιμοτυπικών συναντήσεων, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Είδος αναμνηστικού: Χαρτοκόπτης με το λογότυπο του Πανεπιστημίου εσώγλυφο στο πάνω μέρος.

Υλικό κατασκευής χαρτοκόπτη: Αλουμίνιο.

Ποσότητα: 30 τεμάχια.

Συσκευασία αναμνηστικού: Σκληρό πολυτελές κουτί με επένδυση βελούδου στο εσωτερικό του, χρυσοτυπία ή ασημοτυπία στο κουτί εξωτερικά.

Certificate of Authenticity με το λογότυπο του Πανεπιστημίου και σύντομο μήνυμα.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 16.03.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €1.100,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  (€887,10 άνευ ΦΠΑ + €212,90 ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0859 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 18530000-3 Δώρα και Βραβεία).

 Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.