ΕΠ - Έναρξη / Λήξη περιόδου δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020


Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020, βάσει της υπ' αριθμ. 06/05-03-2020 απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής, θα παραμείνει σε ισχύ

από την Τετάρτη 11/3/2020 έως και την Τρίτη 31/3/2020.

Διαβάστε προσεκτικά τους «Κανόνες Δηλώσεων Μαθημάτων και τις Προϋποθέσεις Λήψης Πτυχίου», ιδιαίτερα ό,τι ισχύει για το Εαρινό εξάμηνο 2019-2020.

Μελετήστε την ενότητα Δηλώσεις μαθημάτων / Εγγραφή στο εξάμηνο, και συμβουλευτείτε τις εικονογραφημένες οδηγίες για δηλώσεις μαθημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιθυμείτε να δηλώσετε μαθήματα επιλογής άλλων Τμημάτων, θα πρέπει να μην ξεπεράσετε τα τρία (3) μαθήματα για όλη τη διάρκεια σπουδών σας. Για να εμφανιστούν τα μαθήματα άλλων Τμημάτων, κατά τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να πατήσετε το link "Ομάδες" (άνω δεξιά της οθόνης με τη λίστα των μαθημάτων για προσθήκη).