Μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του COVID-19


Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας και της εφαρμογής της αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ, σχετικά με την επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας 11.3.2020 έως και 24.3.2020:

καλούνται οι φοιτητές που είτε θέλουν να καταθέσουν δικαιολογητικά για τις προκηρύξεις Erasmus που είναι σε εξέλιξη, είτε να καταθέσουν δικαιολογητικά κατόπιν επιστροφής τους από σπουδές ή πρακτική στο εξωτερικό,  να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά τους στους αρμόδιους μόνο με email και όχι με φυσική παρουσία για λόγους αποφυγής της συνάθροισης προσώπων στα Γραφεία.

Email: erasmus@uom.edu.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310891223, 225, 307.