ΕΠ - Διεξαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεδιασκέψεων


 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποφάσισε τη διεξαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεδιασκέψεων.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός της τρέχουσας εβδομάδας, σε ημέρες και ώρες ίδιες με αυτές του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας. Οι διδάσκοντες θα ενημερώσουν σχετικά τους φοιτητές, αποστέλλοντάς τους τις αντίστοιχες οδηγίες που αφορούν τις τηλεδιασκέψεις.