ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020


Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών παρατείνεται η προθεσμία  υποβολής δήλωσης  των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 από την Τετάρτη  18 /03 /2020 μέχρι και την Κυριακή  29 /03/ 2020.

Οι αλλαγές  μαθημάτων  θα πραγματοποιηθούν μόνο κατά τις ημέρες 18  και 19  Μαρτίου 2020 και αυτό ισχύει μόνο για τους φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει καθόλου  Δήλωση Μαθημάτων.