ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος θα χρησιμοποιείται εφεξής καθ’ όλο το διάστημα απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία, το λογισμικό “Google Meet” “https://meet.google.com/_meet”, σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. πρωτ. 116/16.03.2020 Εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», .

 Οι φοιτητές/τριες θα παραλαμβάνουν μέσω του Compus από τον/την διδάσκοντα/ουσα του κάθε μαθήματος ένα σύνδεσμο τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουν για να συνδεθούν με την εικονική τάξη.

 Επισημαίνονται τα παρακάτω:

 1. Τα μικρόφωνα και η κάμερα θα πρέπει να είναι κλειστά.

 2. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ακριβώς τις ίδιες ώρες όπως έχουν ανακοινωθεί στο επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας τρέχοντος εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2019-2020.

 3. Η σύνδεση των φοιτητών/τριών θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον ιδρυματικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου (@uom.edu.gr).

 4. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να ενημερώνονται καθημερινά, ελέγχοντας το COMPUS, τα e – mails τους, το students web και τις ανακοινώσεις στη σελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου.

 5. Ο σύνδεσμος για τη διδασκαλία του μαθήματος παραμένει ο ίδιος, εκτός και αν ο διδάσκων/η διδάσκουσα του μαθήματος ενημερώσει τους φοιτητές/τριες διαφορετικά.