Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Αποστολή δικαιολογητικών για την ορκωμοσία εαρινής περιόδου 2020


Όσοι φοιτητές ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους μετά από κάθε εξεταστική, καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω έντυπα:

  1. Αίτηση συμμετοχής στην τελετή αποφοίτησης και όσα αναφέρονται σ' αυτήν ως οφειλόμενα να επιστραφούν
  2. Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας επιστροφής αποδεικτικών φοιτητικής ιδιότητας
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
  4. Συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

Σημείωση: Τον Απρίλιο του 2020, εποχή που ισχύουν περιοριστικά μέτρα για τη αποφυγή εξάπλωσης του κοροναϊού, τα δικαιολογητικά ορκωμοσίας (υπογεγραμμένα) και όσα συνοδευτικά αναφέρονται σε αυτά ως οφειλόμενα να επιστραφούν, θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία ταχυδρομικώς, μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

Τέλος, προτρέπουμε τους νέους πτυχιούχους να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και να γίνουν μέλη του.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font