Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 2-4-2020


Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 2-4-2020

Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις

για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

(βλ. συνημμένο αρχείο)