ΦΕΚ έγκρισης αναθεωρημένου Κανονισμού του Π.Μ.Σ. στην "Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων"


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β1188/07.04.2020 ο αναθεωρημένος Κανονισμός του Π.Μ.Σ. στην "Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων", σύμφωνα με το άρθρο 3 του οποίου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL870ttxUrqL03uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXpv1B9v9xb_G9vHti5k2btp8ANIDnVeIJlkLeXsq314&fbclid=IwAR3wcZLiaW8xq9-lvXxzo6SPAmL_KSri5umWBbw6RW5abddwVOGMajtpI7w

Σύντομα θα εκδοθεί και η σχετική πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.