ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 2020

Η Συνέλευση Τμήματος στην αρίθμ. 19/8-4-2020 συνεδρίαση της αποφάσισε ομόφωνα, αναφορικά με το διαγωνισμό ερμηνείας 2020, τα εξής:

1) Η ενότητα "Μουσική Δωματίου" ακυρώνεται, λόγω των εξαιρετικά έκτακτων και αντίξοων συνθηκών που δεν επιτρέπουν όχι μόνο τη διεξαγωγή του διαγωνιστικού μέρους αλλά ούτε την προετοιμασία των συνόλων.

2) Η ενότητα "Κοντσέρτο" αναβάλλεται. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού στην ενότητα αυτή θα αποφασιστεί μόλις υπάρξει σαφής εικόνα για την περαιτέρω λειτουργία του Πανεπιστημίου και διαθεσιμότητα χώρων για τις δοκιμές και την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

3) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενότητα "Κοντσέρτο" παρατείνεται αντίστοιχα. Θα υπάρξει ανακοίνωση για νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μόλις προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και φυσικά με μέριμνα στην ύπαρξη επαρκούς χρόνου προετοιμασίας για όλους τους συμμετέχοντες (φοιτητές, συνοδούς, διδάσκοντες, μέλη κριτικής επιτροπής).