Τροποποιήσεις ωρολόγιου προγράμματος - Αρχές Μακροοικονομικής & Διεθνές Εμπόριο


Ωρολόγιο πρόγραμμα φροντιστηριακών & εμβόλιμων μαθημάτων
(Α) Αρχές Μακροοικονομικής & (Β) Διεθνές Εμπόριο:  
 
(Α) Αρχές Μακροοικονομικής (Β' Εξάμηνο)
 
Δύο δίωρες φροντιστηριακές διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:
(i)  Μ. Δευτέρα, 13/04 & ώρα 18:00 - 20:00
(ii) Μ. Τρίτη,      14/04 & ώρα 18:00 - 20:00
 
Πέντε δίωρες θεωρητικές διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:
(i)   Τρίτη,           28/04 & ώρα 18:00 - 20:00
(ii)  Παρασκευή, 08/05 & ώρα 16:00 - 18:00
(iii) Παρασκευή, 15/05 & ώρα 16:00 - 18:00
(iv) Παρασκευή, 22/05 & ώρα 16:00 - 18:00
(v)  Παρασκευή, 29/05 & ώρα 16:00 - 18:00
 
 
(Β) Διεθνές Εμπόριο (Δ' Εξάμηνο)
 
Πέντε δίωρες θεωρητικές διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:
(i)   Πέμπτη,       07/05 & ώρα 18:00 - 20:00
(ii)  Παρασκευή, 08/05 & ώρα 10:00 - 12:00
(iii) Παρασκευή, 15/05 & ώρα 10:00 - 12:00
(iv) Παρασκευή, 22/05 & ώρα 10:00 - 12:00
(v)  Παρασκευή, 29/05 & ώρα 10:00 - 12:00