Παράταση Αναστολής Λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Δομών της χώρας έως και τις 10-5-2020


ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 (Β' 1293/10-4-2020)

Παράταση Ανατολής Λειτουργίας Εκπαιδευτικών Δομών της χώρας έως και 10-5-2020.

(βλ. συνημμένο αρχείο)