Διεθνής έρευνα με σκοπό τη μελέτη των καταναλωτικών συνηθειών μας πριν και μετά την επιβολή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.


Διεθνής έρευνα με σκοπό τη μελέτη των καταναλωτικών συνηθειών μας πριν και μετά την επιβολή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Το εργαστήριο «Εργαστήριο Συμπεριφορικής Μηχανικής και Αναλυτικής για τη Διοίκηση Μάρκετινγκ – THE BEAMM LAB – Behavioral Engineering & Analytics for Marketing Management» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετέχει σε διεθνή έρευνα σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς από όλο τον κόσμο, με σκοπό τη μελέτη των καταναλωτικών συνηθειών μας πριν και μετά την επιβολή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Η έρευνα επιχειρεί να χαρτογραφήσει τι αγοράζουμε, τι μαγειρεύουμε, τι τρώμε και πως χρησιμοποιούμε διάφορες πηγές πληροφόρησης, όπως έντυπα και διαδικτυακά μέσα αλλά και την τηλεόραση, για να διαμορφώσουμε τις συνήθειες μας πριν και μετά τη νόσο COVID-19.

Σας προσκαλούμε στην έρευνα μας καθώς η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη για να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας στη συμπεριφορά και τις συνήθειες μας. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3EtYzUwQJU2QgAJ

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

 Ανδρέας Ανδρονικίδης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας