Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 29-4-2020 για τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών


Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 29-4-2020 για τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών

Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις

για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

(βλ. συνημμένο αρχείο)