Εγγραφή στο eclass για τη συμμετοχή στις ηλεκτρονικές εξετάσεις


Σας ενημερώνουμε ότι, για την συμμετοχή σας στην εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφείτε στην πλατφόρμα e-class:

https://openeclass.uom.gr/

ακολουθώντας τα εξής βήματα:

επιλέξτε από το αριστερό μενού Εγγραφή -> Εκπαιδευόμενου -> Πιστοποίηση μέσω
του Ιδρυματικού Λογαριασμού (URegister).
Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού.
Ακολούθως, πληκτρολογήστε το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και τον ΚΩΔΙΚΟ του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού.

Η εγγραφή σας στο σύστημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή
15 Μαϊου 2020.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρακαλούμε να επικοινωνήστε στο:
(α) kstratos @ uom.gr (2310891687) και
(β) apatak @ uom.edu.gr (2310891667).