Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας (15/4/2020)


Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας (15/4/2020)

Θα θέλαμε να ενημερώνουμε τους φοιτητές μας που βρίσκονται στο Β' εξάμηνο σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης διπλωματικών εργασιών, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να μιλήσουν με τον διδάσκοντα που τους ενδιαφέρει.

Η χρονική περίοδος διαβούλευσης ορίζεται από 22/04/2020 μέχρι 22/05/2020.

Την περίοδο αυτή οι φοιτητές συζητούν με τους διδάσκοντες αλλά δεν αποστέλλονται ακόμη θέματα διπλωματικών στη γραμματεία.

Ακολουθεί η περίοδος κατάθεσης των δηλώσεων στη Γραμματεία από 25/05/2020 μέχρι και 26/06/2020.

Στην περίοδο αυτή θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικά στη γραμματεία τα δύο παρακάτω έντυπα:

1. Το έντυπο "Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας" (συμπληρώνεται στο έντυπο όλα τα πεδία, βάζετε το όνομά σας, την υπογραφή σας, το όνομα του Επιβλέποντα που δέχτηκε τη διπλωματική σας, το σκανάρετε και το στέλνετε στη Γραμματεία. Προσοχή: δεν στέλνετε φωτογραφία του εντύπου από το κινητό σας)

2. Την Ηλεκτρονική "Υπεύθυνη Δήλωση" για την Λογοκλοπή 

(Προσοχήη Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται και αποστέλλεται μόνο μέσω της εφαρμογής gov.gr). Παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες για την έκδοση της  Υπεύθυνης δήλωσης (δείτε συνημμένα).

Τα δύο ανωτέρω έντυπα (τα οποία έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στους φοιτητές του Β' εξαμήνου), θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία ηλεκτρονικά μέχρι τις 26/06/2020.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε ή δεν μπορείτε να τα στείλετε ηλεκτρονικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία. 
(Θα σας στείλουμε τα έντυπα σε word, θα τα συμπληρώσετε, θα τα εκτυπώσετε και θα τα υπογράψετε. Τα έντυπα αυτά με την πρωτότυπη υπογραφή σας θα πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία έως τις 26/06/2020 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1) Τα αφήνετε στη θυρίδα του ΜΒΑ νο 256.
2) Σε φάκελο, στο θυρωρείο με την ένδειξη "Γραμματεία ΜΒΑ"
3) Σε φάκελο κάτω από την πόρτα της Γραμματείας.
4) Με courier ή ΕΛΤΑ.

Επιπλέον, για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά σχετικά με την Διπλωματική Εργασία καθώς και τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας.