Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Smart Cloud Integrated Development supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (SmartCLIDE)»


   

Λήψη Αρχείων / Downloads