Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19 (ΦΕΚ Β/1800/11.05.2020)


(ΦΕΚ Β/1800/11.05.2020)

Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας

σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19

(βλ. συνημμένο αρχείο)