Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: 13ος Δια-Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας


Ημερομηνία Έναρξης
2020-05-13 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-07-20 00:00:00

 

Ο διαγωνισμός ennovation επιστρέφει για 13η συνεχή χρονιά. Στόχος του είναι να αναδειχθούν νέες επιχειρηματικές ιδέες που έχουν ως βάση τους την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

  • Entrepreneurship  Stream  (αφορά  τις  καινοτόμες  ιδέες  που  δίνουν  λύσεις  σε πραγματικές ανάγκες στην αγορά)
  • ResearchStream(αφορά τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις λύσεις που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα πολυετούς ή εξειδικευμένης έρευνας)
  • YoungEntrepreneurshipStream(αφορά τις καινοτόμες ιδέες που είναι σε πρώιμο στάδιο, σε επίπεδο ιδέας)

 

Ο διαγωνισμός αποτελείται από τις τρεις ακόλουθες φάσεις:

  • Idea Submission 

(οι ομάδες φοιτητών και ερευνητών καλούνται να υποβάλουν μία    περιγραφή    της    επιχειρηματικής   τους    πρότασης)    –          Καταληκτική ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2020

  • 4 - monthVirtualAccelerationProcess

(οι ομάδες που προκρίνονται θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μία δομημένη διαδικασία επιτάχυνσης για την ανάπτυξη του προϊόντος/υπηρεσίας τους) – Σεπτέμβριος 2020 – Ιανουάριος 2021

  • FinalPitchingEvent

(οι ομάδες που προκρίνονται καλούνται να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση σε μία ειδική επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από στελέχη της αγοράς, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους των funds κα.) – Φεβρουάριος 2021

H πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές. Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από 2 άτομα και άνω

 

Υποβολή αιτήσεων έως 20 Ιουλίου 2020  εδώ . 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του διαγωνισμού σε ένα από τα κάτωθι συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια ή με το  Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin του ΟΠΑ: www.acein.aueb.gr, http://ennovation.gr/