Επικαιροποιημένη Απόφαση της αρίθμ. 21/13-05-2020 Συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, καθώς και της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020.


Επικαιροποιημένη Απόφαση της αρίθμ. 21/13-05-2020 Συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, καθώς και της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020.

Επικαιροποιημένη Απόφαση της αρίθμ. 21/13-05-2020 Συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, καθώς και της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020.