ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με αριθμό 11/15-5-2020, σε συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, με αριθμό 22/14.5.2020, αποφάσισε ομόφωνα, οι εξετάσεις όλων των προπτυχιακών μαθημάτων (εαρινού εξαμήνου) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών να πραγματοποιηθούν κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020, κατ’ εξαίρεση, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, με εξ αποστάσεως μεθόδους. Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος θα επιλεγεί από τον διδάσκοντα του μαθήματος και ο οποίος θα σας ενημερώσει.

Η διάρκεια της εξεταστικής περιόδου θα είναι από 15/6/2020 έως 18/7/2020. Η Γραμματεία του Τμήματος, μετά την ενημέρωσή της από τον κάθε διδάσκοντα για τον τρόπο εξέτασης, καθώς και για τον απαιτούμενο χρόνο εξέτασης, θα καταρτίσει, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, το πρόγραμμα της εξεταστικής και θα σας το ανακοινώσει άμεσα.

Καλή προσπάθεια και καλή δύναμη στη μελέτη σας, με την ευχή να παραμένετε υγιείς.