ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές  του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σας ενημερώνουμε για τα  παρακάτω:

  • Βάσει της  αριθμ. 22/14.5.2020, απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας,  οι εξετάσεις όλων των εαρινών μαθημάτων  θα διεξαχθούν,  κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020, κατ’ εξαίρεση, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, με εξ’ αποστάσεως μεθόδους.
  • Η διάρκεια της εξεταστικής περιόδου θα είναι από 15/6/2020 έως 18/7/2020.
  • Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος θα καθοριστεί από τον/την  διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος.   
  •  Μετά την ενημέρωση της Γραμματείας από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για τον τρόπο και τον χρόνο εξέτασης του κάθε μαθήματος, θα ανακοινωθεί άμεσα και το πρόγραμμα της εξεταστικής.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής