ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στη συνεδρίασή της με αριθμό 11/18-5-2020, σε συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, με αριθμό 22/14-5-2020, αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση των εξετάσεων της περιόδου Ιουνίου 2020, κατ’ εξαίρεση και λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, μόνο  με εξ αποστάσεως μεθόδους. Κάθε διδάσκων μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε προτεινόμενη μέθοδο εξ αποστάσεως εξέτασης ή συνδυασμό εξ αποστάσεως μεθόδων ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε μαθήματος.

Η διάρκεια της εξεταστικής περιόδου θα είναι από 10-6-2020 έως 18-7-2020.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής θα καταρτιστεί από τη Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν, μετά την ενημέρωσή της από τον κάθε διδάσκοντα για τον τρόπο και τον απαιτούμενο χρόνο εξέτασης, και θα ανακοινωθεί άμεσα.

Καλή δύναμη στην προσπάθειά σας παραμένοντας υγιείς!

Από τη Γραμματεία