ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Παρέχεται η δυνατότητα μόνο κατά το τρέχον ακαδ. έτος 2019- 20 σε όσους επί πτυχίω φοιτητές οφείλουν συνολικά μέχρι 6 μαθήματα (εκτός της πρακτικής άσκησης και της πτυχιακής εργασίας) να προσέλθουν σε προφορικές εξετάσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020. Εξαιρούνται οι ξένες γλώσσες, τα Μαθηματικά ή ακόμα και οποιοδήποτε άλλο μάθημα που η φύση του επιβάλλει γραπτές εξετάσεις. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων του Α΄ έτους θα αποφασίζεται από το διδάσκοντα.

Σε κάθε περίπτωση οι εξετάσεις θα διενεργηθούν μόνο εξ αποστάσεως.

 

Από τη Γραμματεία