ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020


Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεδομένης

της εφαρμογής διαδικασιών σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, λόγω των

περιοριστικών  μέτρων που αφορούν την πανδημία του COVID-19, αποφάσισε τη

διεξαγωγή Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης του διδακτικού έργου για το εαρινό εξάμηνο του

2019-2020 (αρ. συνεδρ. 6/20-05-2020).  

Η Ηλεκτρονική Αξιολόγηση περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου,

πανομοιότυπου του εντύπου αξιολόγησης διδακτικού έργου των προηγούμενων ετών και

θα διεκπεραιωθεί με την αποστολή διαπιστευτηρίων στους ιδρυματικούς λογαριασμούς

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)  των φοιτητών/τριων.   

Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση της εφαρμογής εξασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία

των ερωτούμενων.  

Η διαδικασία συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου θα διενεργηθεί από 

Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 9 Ιουνίου 2020. Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών

Σπουδών, εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει ανάλογη προσαρμογή.  

Επισυνάπτεται αρχείο με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις  (FAQ) σχετικά  με τη

διαδικασία.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font