Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για τη Λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημοσίου (26.05.20)


Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για τη Λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημοσίου (26.05.20)

Λειτουργία Υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)