ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:30, ο Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Γεώργιος Τσαλίκης, θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

" EXCHANGE TRADED FUNDS IN EUROPE AND THE US: PERFORMANCE AND TRACKING ERRORS "

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή Συμεών Παπαδόπουλου.

Η υποστήριξη θα λάβει χώρα μέσω του συνδέσμου τηλεδιάσκεψης:
https://meet.google.com/bov-bmii-nck

 

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Αθανάσιος Νούλας, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  2. Ιωάννης Παπαναστασίου, Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  3. Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής,Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  4. Συμεών Παπαδόπουλος, Μον. Επ. Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  5. Ευστράτιος Λιβάνης, Μον. Επ. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  6. Ιωάννης Ταμπακούδης, Μον. Επ. Καθηγητής, Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  7. Πέτρος Μεσσής, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής