ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ E-CLASS


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-06-07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020,

σε μαθήματα που θα διατεθούν με την χρήση του e-class,

θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο κεντρικό e-class (openeclass.uom.gr), το αργότερο μέχρι 5/6/2020.

 

 Από τη Γραμματεία