ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της υπ΄αριθμ.
24/28.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου τροποποιείται η ημερομηνία
έναρξης της εξεταστικής περιόδου, ήτοι από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι
και το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Από την Γραμματεία