ΕΠ - Επέκταση Ισχύος Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου για Διδακτορικούς Φοιτητές


Η ανακοίνωση αφορά τους υποψήφιους διδάκτορες

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.4485/2017 (Α΄114), η ισχύς του δελτίου ειδικού εισιτηρίου που ενσωματώνεται στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα έχει επεκταθεί κατά ένα έτος, με τη συνολική διάρκεια να υπολογίζεται στα 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής.

Συμπληρωματικά, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε από την Γραμματεία του τμήματός σας επανέκδοση της υφιστάμενης  ακαδημαϊκής ταυτότητας προκειμένου να αποτυπωθεί η νέα ημερομηνία λήξης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου και στην εκτυπώσιμη μορφή.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επανέκδοσης δεν περιλαμβάνει χρέωση.