Απόφαση της Συγκλήτου για τη διεξαγωγή εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και της ρύθμισης επιμέρους θεμάτων


Απόφαση της Συγκλήτου για τη διεξαγωγή εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και της ρύθμισης επιμέρους θεμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Διεξαγωγή εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και της ρύθμισης επιμέρους θεμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Υ.Α. (Β΄ 1935).