Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020: ενημέρωση - πληροφόρηση


Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24/28.5.2020 απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τα ακόλουθα:

  1. Οι εξετάσεις μαθημάτων της περιόδου Ιουνίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 15/6/2020 έως 18/07/2020.

  2. Οι εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, γραπτές ή προφορικές, θα πραγματοποιηθούν με όλες τις πρόσφορες εξ αποστάσεως μεθόδους, με χρήση τρόπων και μέσων που να εξασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, ο αδιάβλητος χαρακτήρας αυτών και με απόλυτο σεβασμό στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
    Επισημαίνεται ότι, τόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και η εξ αποστάσεως εξέταση πραγματοποιούνται μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και αποτελούν εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να υποκαθίσταται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία, όταν εκλείψουν οι έκτακτες συνθήκες που τις επέβαλαν.

  1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις, είναι η πραγματοποίηση της εγγραφή σας στο e class: http://eclass.accfin.uom.gr/ μέσα στην προθεσμία που έχει ανακοινωθεί δηλ. 05/06/2020.

  2. Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα τμήματα του κάθε μαθήματος.

 

Καλή Εξεταστική