ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020


Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση διδακτικού έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 παρατείνεται έως και τις 14/06.  
 
Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων υλοποιείται με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυμία των ερωτουμένων. 
Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική αξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font