Αλλαγή στην πλατφόρμα Open eClass


Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!

Από τις 9/6/2020 και μετά, όσοι φοιτητές του Τμήματος ΒΣΑΣ δεν έχουν γραφτεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open eClass θα μπορούν να το κάνουν στη διεύθυνση


Έχουν δημιουργηθεί "κλώνοι" της πλατφόρμας ανά Τμήμα του Πανεπιστημίου, οπότε εάν πρέπει να εγγραφείτε σε μαθήματα άλλων Τμημάτων, δείτε τη σχετική ανακοίνωση

https://www.uom.gr/about/eksetaseis-earinoy-eksamhnoy-2019-2020

Όσοι έχουν ήδη γραφτεί δεν χρειάζεται να κάνουν επανεγγραφή, καθώς τα στοιχεία τους έχουν μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα