ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020


Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση, όπου μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ζητηθεί να κατατεθούν συγκεκριμένα πρόσθετα δικαιολογητικά, τότε ο/η ενδιαφερόμενος/η οφείλει να τα προσκομίσει στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό με ηλεκτρονικό τρόπο (σκαναρισμένα) στο e-mail της υπηρεσίας: merimna@uom.gr

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνεται  ταχυδρομικώς στη διεύθυνση :

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Εγνατίας 156

Τ.Κ. 546 36

Θεσσαλονίκη