ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020: οδηγίες πρός τους φοιτητές του Τμήματος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων


Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 24/28-5-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (εξεταστική Ιουνίου), σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

  1. Οι εξετάσεις μαθημάτων της περιόδου Ιουνίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 15/6/2020 έως 18/07/2020.

  2. Οι εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, γραπτές ή προφορικές, θα πραγματοποιηθούν με όλες τις πρόσφορες εξ αποστάσεως μεθόδους, με χρήση τρόπων και μέσων που να εξασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, ο αδιάβλητος χαρακτήρας αυτών και με απόλυτο σεβασμό στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Επισημαίνεται ότι, τόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία, όσο και η εξ αποστάσεως εξέταση πραγματοποιούνται μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και αποτελούν εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να υποκαθίσταται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία, όταν εκλείψουν οι έκτακτες συνθήκες που τις επέβαλαν.

  3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις, είναι η πραγματοποίηση της εγγραφής σας, ΜΟΝΟ, στο e class: http://eclass.accfin.uom.gr/ μέσα στην προθεσμία που έχει ανακοινωθεί δηλ. 05/06/2020. Εάν έχετε πρόβλημα πρόσβασης στην πλατφόρμα, θα πρέπει να φροντίσετε για την επίλυσή του πριν από τις εξετάσεις, επικοινωνώντας με τους τεχνικούς του Τμήματος (κ.κ. Στράτο Καρατζίδη, τηλ. 2310 891 687 email: kstratos@uom.gr, αρμόδιος για το ZOOM και Απόστολο Πατάκα, τηλ. 2310 891 667, email: apatak@uom.gr, αρμόδιος για την πλατφόρμα eclass).

  4. Την ημέρα της εξέτασης θα συνδέεστε στο eclass (δηλ. https://eclass.accfin.uom.gr/) και στο συγκεκριμένο μάθημα που θα εξετασθείτε σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων. Παράλληλα, θα έχετε ανοικτό το link στο ZΟΟΜ που θα σας έχει ήδη σταλεί από τον διδάσκοντα του μαθήματος, όπου από εκεί θα γίνεται ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας και η επικοινωνία για επίλυση αποριών με τον διδάσκοντα του μαθήματος ή τεχνικών θεμάτων με τον αρμόδιο τεχνικό (δηλ. κατά την διάρκεια της εξέτασης ο διδάσκων και ο τεχνικός θα βρίσκονται συνδεδεμένοι όπως και οι επιτηρητές). Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ακαδημαϊκή ή την αστυνομική σας ταυτότητα, την οποία θα επιδεικνύετε στον επιτηρητή μέσω της κάμερας. Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάμερας και μικροφώνου.

  5. Οδηγίες για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα e class όπως και για την εγκατάσταση του προγράμματος ZOOM έχουν αναρτηθεί στην διεύθυνση: https://www.uom.gr/8189-eksetaseis-earinoy-eksamhnoy-2019-2020-plhrofories-gia-thn-platforma-eclass.

  6. Προκειμένου να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την ημέρα των εξετάσεων θα πρέπει να έχετε διασφαλίσει με δική σας ευθύνη, σταθερή σύνδεση internet καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, γι' αυτό και προτείνεται, η σύνδεση μέσω καλωδίου (Ethernet) και όχι με τη χρήση wi-fi σύνδεσης.

  7. Σε περίπτωση που φοιτητής αδυνατεί αποδεδειγμένα να συμμετάσχει στην εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση των μαθημάτων που οφείλει στην εξεταστική του Ιουνίου ακαδ. έτους 2019- 2020, λόγω μη κατοχής του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, θα πρέπει να αποστείλει Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και Δήλωση των Μαθημάτων στα οποία θα εξεταστεί, στη Γραμματεία του Τμήματος στο e-mail: finsecr@uom.gr μέχρι 12/6/2020 και κατόπιν να προσέλθει στο χώρο του Πανεπιστημίου κατά τις μέρες και ώρες εξέτασης των μαθημάτων, στον οποίο θα διατίθεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός που θα πληροί τις προδιαγραφές του ΕΟΔΥ.

  8. Παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις του Τμήματος στην ιστοσελίδα και στο students’web.

 

ΚΑΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ