ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ


Αγαπητοί φοιτητές/αγαπητές φοιτήτριες

Σύμφωνα με επείγουσα ενημέρωση Πρυτανείας,

θα πρέπει να πραγματοποιήσετε υποχρεωτικά την εγγραφή σας, μέχρι την Παρασκευή 12/6/2020, ώρα: 23:59, στο e-class και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο Τμήμα μας, όπως φαίνεται ακολούθως:

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ του τρόπου με τον οποίο θα εξεταστείτε (π.χ. μέσω του eClass, μέσω του Google Forms, μέσω zoom κ.λπ.).

 

Από τη Γραμματεία