Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2019-2020 (Ανακοινοποίηση 11/6/2020)


11/6/2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ για τα μαθήματα:

  • Σερβικά ΙΙ, IV, VI (προφ. Γιέλιτς)
  • Σερβική ορολογία ΙΙ (προφ. Γιέλιτς)
  • Ρουμανικά IV, VI (προφ.)
  • Αλβανικά ΙΙ (προφ.)
  • Τουρκικά VI (γραπτά και προφορικά)
  • Βουλγαρικά ΙΙ
  • Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος