Δημόσια Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αθανάσιου Παναγόπουλου


Δημόσια Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Αθανάσιου Παναγόπουλου

Ημερομηνία Έναρξης
2020-06-24 18:30:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-06-24 20:00:00

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Προς ένα Ενιαίο Ρυθμιστικό Πλαίσιο στην Αγορά των Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. Αλληλεπιδράσεις Μεταξύ Εθνικών Οικονομικών Πολιτικών και Διεθνών» του Υποψηφίου Διδάκτορος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων κ. Αθανασίου Παναγόπουλου. Η υποστήριξη θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Google Meet. Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι "meet.google.com/rrc-donk-zvf"