Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-07-14

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα
της Σχολής ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
για το χρονικό διάστημα από 01/09/2020 έως και 31/08/2023
και
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Προκήρυξη - Πρόσκληση