Προκήρυξη Εκλογών για Ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής