Προσφερόμενα Μαθήματα Σε Φοιτητές Άλλων Τμημάτων Του Πανεπιστημίου


ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

(Συνεδρίαση Συνέλευσης Τμήματος αρ. 21/25-06-2020)

 

 

 

Μάθημα

 

Διδάσκων

 

Εξάμηνο

 

ECTS

Ώρες διδασκαλίας

 

 

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

 

μέλη Ε.ΔΙ.Π. Καρατσιώρη Μαριάνθη –

Παμπούρη Αναστασία

 

Α΄

5

3

 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

 

 

Επ. Καθηγήτρια Γιαννούλη Βασιλική

 

Α΄

5

3

 

Εισαγωγή στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

 

Αν. Καθηγήτρια Γουλετά Ειρήνη

Β΄

5

3

 

Σχολική Ψυχολογία

 

 

Επ. Καθηγήτρια Γιαννούλη Βασιλική

 

Δ΄ ΑΜΕΑ

5

3

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

 

Εξωτερικός συνεργάτης (προσφέρεται υπό την αίρεση της ύπαρξης διδάσκοντα)

 

Α΄

5

3

 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

 

 

Καθηγήτρια Πλατσίδου Μαρία

Δ΄

ΑμεΑ + Σ.Ε.

 

5

3

 

Επαγγελματική Κατάρτιση Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

 

Καθηγητής Βαλκάνος Ευθύμιος

ΣΤ΄ Σ.Ε.

5

3

 

Πληροφορική Χ: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Εφαρμογές Ευφυών Τεχνολογιών και Ρομποτικής

 

 

Αν. Καθηγητής Φαχαντίδης Νικόλαος

Ε΄ ΑΜΕΑ

Ε΄ Σ.Ε.

5

3

 

Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών

 

 

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Παμπούρη Αναστασία

ΣΤ΄ Σ.Ε.

5

3