Εξυπηρέτηση Κοινού


Εξυπηρέτηση Κοινού

Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.

 

 

                                                                   Τμ. Προσωπικού