ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020


Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, ότι μπορούν να σιτίζονται έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, ημερομηνία περάτωσης των εξετάσεων του  εαρινού  εξαμήνου.

Η διαδικασία θα γίνεται κατά τις συνήθεις ώρες, που παρέχονται γεύματα, με  διανομή  σε  συσκευασία  μιας  χρήσεως (πακέτο).

Η προσέλευση για την παραλαβή των πακέτων θα γίνεται από την εξωτερική  είσοδο  του  εστιατορίου.  

Από  το  Γραφείο  Φοιτητικής  Μέριμνας