ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Πράξη ορισμού πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων